O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 506/1097
Heslář
-log 
 
 
 

Druhá část přejatých složených slov. Z řec. -logos ,znalec‘, ,-slovec‘; nese význam (1) ,odborník‘ (v oboru s názvem končícím ► -logie), (2) ,promluva‘. Příklady lemmat: psycholog (1), dialog (2), meteorolog (1), archeolog (1), ekolog (1), politolog (1), ornitolog (1), monolog (2), trialog (2).

KN

Heslo 506/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018