O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 352/1097
Heslář
-icha 
 
 
 

Ač lze na tento sufix pohlížet jako na „měkkou“ podobu sufixu ► -ucha a ač je zastoupený např. v ruštině, jeho postavení v češtině je výrazně jiné. Relativně s nejmenším váháním lze tento sufix shledat ve slově pleticha (SYN: 3.007); odvoditelnost od základu slovesa plést posiluje, že v témž významovém poli se pletou osidla, splétají se sítě intrik ap. Pro neprůhlednost základu, stavby, slovotvorného významu jsme spíš rezervovaní u botanických názvů řeřicha, klejicha, všelicha, dlužicha.


Mnohonásobně bohatší je irelevantní zbytek z celkových 1.074 lemmat, kde najdeme několik set tvarů nerozpoznaných jmen a příjmení (Zicha, Pohlreicha, Weinreicha, Diettricha), vzácně i tvar apelativa v korpusech nerozpoznávaného (řiťopicha), dále řetězce jako Voskovce+Wericha, uWericha nebo nejrůznější chyby v zápisu jmen Jindřich (Jidřicha, Jinřicha), Oldřich (Olřicha, Odlřicha), Bedřich (Beřicha).

Heslo 352/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018