O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 232/1097
Heslář
-eso 
 
 
 

Stavba: -es(o), kde (o) reprezentuje soubor koncovek vzoru město.


V dnešní češtině jsou jím utvořena pouze tři slova; význam základového substantiva tento sufix (1) jen modifikuje: tělo těleso, slovosloveso, kolo koleso. (V těchto případech se na dvě slova rozpojila stará substantiva příslušející k s-kmenům, které se ohýbaly jako souhláskové kmeny: oko, očese, očesi jako nt-kmen kuře, kuřete, kuřeti. Kdysi kmenotvorná přípona tím přešla ve slovotvornou.)


Z expresivní substandardní češtiny je navíc doloženo (2) okazionální expresivum piveso, (3) slangismus stromeso (pexeso se stromovými motivy), utvořený blendingem, a (4) modifikát zkratkového slova embeso (varianta k embéčko).


SYN2010

Všechna 3 lemmata: těleso (↖1) 3.901; sloveso (↖1) 617, koleso (↖1) 35.

FŠ, JŠ

Heslo 232/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018