O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 229/1097
Heslář
-erium/-terium/-(t)érium/-(t)erion/-(t)érion 
 
 
 

Substantiva, u kterých lze uvažovat o srozumitelnosti sufixu, jsou mystérium/myste­rium (srov. mystika; SYN: 3.420), klimakterium, baptisterium/baptistérium, akrote­rium.111


Stranou necháváme slovo kritérium/kriterion s málo průhledným základem (srov. řec. sloveso krī-nō ,rozlišovat‘), pod. psalterium/psaltérium (význam srozumitelný, forma nejasná), slova se sufixem -ium (impérium/imperium, magisterium), slova zůstávající v latinské/řecké podobě mycobacterium, monasterium, mysterion/mystérion, búleuté­rion a slovo užívané téměř jen v latinských obratech desiderium.

111   Horní nástavec, mj. kachlových kamen; srov. „ akro-.

Heslo 229/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018