O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1066/1097
Heslář
-ýš/-ejš 
 
 
 

Stavba: -ýš(0)/-ejš(0), kde (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru muž, popř. stroj.


Příponou se tvoří okrajově substantiva označující (1) zvířata. Takové názvy se tvoří od slovesného základu (chřestýš, vrtejš), od substantiv (korýš, sumýš, trubýš, resufixované slimejš) i od adjektiv (měkkýš, hroznýš). Rovněž okrajové je tvoření substantiv označujících (2) rostliny, jednak od substantiv (hladýš), jednak od adjektiv (sporýš, mokrýš). Zastřenou motivaci mají slova havýš (mořská ryba), vilejš (korýš) nebo sumýš (ostnokožec).


Sufix -ejš mají (3) příjmení Mokrejš, Kodejš, jejichž motivace není jednoznačná.


SYN2010

Dotaz ([lemma=".*((ýš)|(ejš))" & tag="N.*"]) dává 20 lemmat, z toho 14 relevantních.

Všech 14 lemmat: korýš (↖1) 316, měkkýš (↖1) 276, chřestýš (↖1) 140, hroznýš (↖1) 79, sporýš (↖2) 48, Mokrejš (↖3) 40, slepýš (↖1) 20, vilejš (↖1) 20, sumýš (↖1) 16, vrtejš (↖1) 7, slimejš (↖1) 7, trubýš (↖1) 4, mokrýš (↖2) 3, havýš (↖1) 3.


Řetězec ýš/ejš mají i substantiva, která nejsou tvořena příslušným sufixem. Jsou to a) zkrácené podoby příjmení na ejší (např. Dolejš, Horejš, Hořejš); b) feminina skrýš, skrejš, chýš. V korpusu SYN2010 je jich celkem 6.

KO, JŠ

Heslo 1066/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018