O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
O slovníku

7 Dodatky

V prosinci 2017 byla internetová verze slovníku doplněna o hesla

-ár 
-da 
-icha 
-ituda/-itudo 
-jda 
-oár 

Novou verzí bylo nahrazeno heslo -ucha .

Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018