O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1085/1097
Heslář
za/zá- -sko/-cko 
 
 
 

Stavba: za/zá- -sk(o)/-ck(o), kde (o) reprezentuje soubor koncovek vzoru město.


Cirkumfixem za/zá- -sko, tj. předponou za- (předložkového původu) a sufixem -sko/
-cko
, se tvoří substantiva ze substantiv, a sice převážně od proprií názvy míst podle toho, za čím místo leží (Zakavkazsko, Zalitavsko). U některých proprií je možný vícerý fundačně motivační vztah, a sice jak k substantivu bez prefixu za-/zá- (apelativu/propriu), tak k (většinou) propriu utvořenému cirkumfixem ► za-/zá- -í (hora/Záhoří Záhorsko, brána/Zábraní Zábransko). Druhou variantu by bylo třeba interpretovat jako resufixaci.


SYN2010

Dotaz [lemma=“[Zz][aá].*[sc]ko“ & tag=“[NX].*“] dává 12 lemmat, z toho 7 relevantních.

Všech 7 lemmat: Zakavkazsko 19, Zakarpatsko 11, Zalitavsko 5, Zajordánsko 4, Záhorsko 3, Zábransko 1, Zabajkalsko 1.


Za slova odvozená cirkumfixem za/zá- -sko/-cko nepokládáme Zábřežsko (← Zábřeh) a Zahrádecko, ani další lemmata s počátečním za/zá a koncovým sko/cko (zámčisko, zaměstnanecko-, zahlinicko-).

KO

Heslo 1085/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018