O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1084/1097
Heslář
za- si 
 
 
 

Stavba: za- si.


Kombinací prefixu za- a reflexivního si se tvoří slovesa ze sloves s významem vykonávat po nějakou dobu činnost označenou základovým slovesem k vlastnímu uspokojení (zaplavat si, zatančit si). Výjimečné je zamanout si ve významu ‚pojmout úmysl‘ příbuzné se vzpomenout si, k němuž ovšem není doloženo sloveso *manout (pouze namanout se).


SYN2010

Dotaz [lemma="za.*" & lemma!="(zalarmovat)|(zatraktivnit)|(zautomatizovat)|(zanaly-
zovat)|(zaranžovat)|(zaktivizovat)|(zaktivovat)|(zaktualizovat)|(zadaptovat)|(zalkalizovat)|(zatraktivňovat)|(zabsolutizovat)|(zanimovat)|(zautorizovat)|(zarchivovat)|(zamortizovat)|(zamerikanizovat)|(zalgoritmizovat)|(zaktuálnit)|(zaktivn[iě]t)
|(zadministrovávat)|(zabstraktňovat)|(zabstraktnět)|(zateizovat)|(zagitovat)|(zahrádkařit)
|(zahradničit)|(zahálet)|(zaměstnat)|(zamanout)" & tag="V.*"] dává 1.813 lemmat, p-filtr <-11> [lc="(si)|(sis)"] dává 473 lemmat, z toho kolem 100 relevantních.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: zahrát si 1.735, zazpívat si 353, zaplavat si 275, zatančit si 250, zamanout si 209, zatancovat si 129, zakouřit si 147, zalyžovat si 142, zaběhat si 125, zastřílet si 111, zacvičit si 110, zajezdit si 107, zachytat si 85, zatrénovat si 70, zasoutěžit si 61, zazávodit si 56, zanadávat si 48, zařádit si 43, zasportovat si 40, zaskákat si 35.

Z dalších: zakřičet si 31, zařvat si 25, zakopat si 24, zapískat si 20, zasouložit si 17, zarybařit si 17, zaspekulovat si 15, zafilozofovat si 11, zaflirtovat si 11, zaskotačit si 7, zafantazírovat si 1.


Statistická zpráva vznikla ruční editací, s omezenou zárukou přesnosti dat.

KO

Heslo 1084/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018