O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1073/1097
Heslář
z(e)- -u 
 
 
 

Stavba: z- -u / ze- -u.


Cirkumfixem jsou odvozena adverbia od (morfologických) adjektiv: znovu ← nový; zprvu ← prvý. K výrazům utvořeným cirkumfixem z(e)- -u lze počítat i adverbia vzniklá ustrnutím předložkového pádu (zpočátku ← počátek), zvláště pokud psaní dohromady převažuje (motivující předložkový pád pak může být vnímán jako pouhá grafická varianta spřežky, např. zvenku / z venku). Adverbia zepředu, zezadu lze vykládat jako deriváty od substantiv nebo od adjektiv; vlastní cirkumfixaci by předcházelo odsunutí sufixu: zepředu ← předek/přední.


Cirkumfix z(e)- -u vyjadřuje (1) směřování děje z nějakého prostorového východiska (zespodu, zvnějšku). Je součástí adverbií, která označují (2) způsob provedení děje (zbrusu, zgruntu), a adverbií s významem (3) časového určení (zpočátku, znovu).


SYN2010

Dotaz [(lemma="z.*u")&(tag="D.*")] dává 16 lemmat, z toho 14 relevantních.

Všech 13 lemmat: znovu (↖3) 41.414, zpočátku (↖3) 4.204, zprvu (↖3) 1.937, zezadu (↖1) 1.776 , zvenku (↖1) 733, zbrusu (↖2) 680, zepředu (↖1) 347, zespodu (↖1) 243, zvnějšku (↖1) 242, zpředu (↖1) 74, zvnitřku (↖1) 1536, zgruntu (↖2) 27, zboku (↖1) 22.

VV

Heslo 1073/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018