O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1079/1097
Heslář
zá- -(n)ík 
 
 
 

Cirkumfixem jsou utvořena substantiva záškodník (SYN: 949), zápecník (87), záhlubník (33, nářadí), zákolník (30, přidržuje kolo vozu), zábělník (8, květina), záblatník (2, název součástky na hospodářském voze), zápustník (2, druh vrtáku), záhlavník. V korpusu SYN se objevily i autorské výrazy zámezník (1), zákolesník (1, Hrabal).


Nepřihlížíme k substantivům odvozeným od substantiv s prefixem za-, např. závodzávodník, zákon zákoník, záznam záznamník apod.

RN

Heslo 1079/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018