O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 844/1097
Heslář
re- 
 
 
 

Stavba: re-, před vokály často red-; vkládání d však nelze zobecnit v zákonitost.


Prefix latinského původu re- se pojí výhradně s cizími základy, obvykle opět románskými. Výrazy nevznikly v češtině, ale byly adaptovány, české mohou být některé jejich slovnědruhové deriváty. Prefix je přítomen v mnoha slovních druzích; leckdy je složité rozhodnout, které slovo je základové. V řadě případů je prefix re- nejsrozumitelnějším nebo jediným srozumitelným prvkem stavby slova (re-volta). Prefix se vy­užívá i v neklasických jazycích; zvláště se kombinuje s anglickými slovotvornými základy (remake, revival, review, remastering, restart). Jsou-li tyto výrazy přejaty do češtiny, často zůstávají neadaptované.


Význam (1) zpětného vývoje mají výrazy typu restrikce, regrese, revokovat, respektive. Význam (2) opětnosti, exteriorizace nebo odporu je vyjadřován slovy reakce, rekonstrukce, restaurace, reforma, rezoluce, relevantní, reklama, redakce, revoluce, reprezentace, replikace, recyklace, resetovat, refundovat, revolta, rebel rebellis. Význam (3) vzájemnosti vyjadřují slova relativní, respekt.263


SYN2010 – přejatá

Dotaz [lemma="re.*"] dává 3.726 lemmat, z toho platných 180, tj. 67,2 %. Celkový odhadnutý počet platných lemmat je tedy 2.504. Z frekvenčních pásem: 13 lemmat má nad 10 dokladů; 104 po 1 dokladu.

10 nejčastějších substantiv: reakce 10.320, restaurace 9.825, rekonstrukce 8.180, reklama 6.438, reforma 5.945, revoluce 5.333, reprezentace 4.792, redakce 4.680, recept 3.074, redaktor 2.817.

10 nejčastějších adjektiv: reklamní 1.136, revoluční 2.193, relativní 2.045, rekreační 1.660, renomovaný 967, relevantní 961, redakční 943, reprezentativní 835, reformní 820, reakční 616.

10 nejčastějších sloves: reagovat 9.872, respektovat 3.700, reprezentovat 2.254, rezignovat 1.234, rekonstruovat 988, reflektovat 555, rezervovat 462, recitovat 459, relaxovat 385, reprodukovat 344.


Pouze etymologicky je možno rekonstruovat slova typu relikvie, rekord, renesance, remíza, remíz aj. Z jiného důvodu je komponent přítomen ve slovech rebarbora, republikarépubliquerēs pūblica ap. Nejasný, protikladný je slovotvorný výklad českého derivátu z přejatého výrazu – slovesa rekrutovat ‚od-vést/při-vést‘. Německého neprefixálního původu je tento řetězec ve slovech rej, rejdit, rejdař. Slovanského původu jsou slova reptat, rez, rezatý, rehek aj.

MV


263       Respekt bývá i jednostranný; srov. význam prefixu v jednom z českých ekvivalentů o-hled. (pozn. JŠ)


Heslo 844/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018