O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 789/1097
Heslář
post- I 
 
 
 

Stavba: post-.


Stavební prvek přejatých slov. Jeho významy se odvíjejí od lat. předložky post, mj. ‚po‘ v časovém významu.


SYN2010 – přejatá

10 nejčastějších substantiv: postmoderna 134, postmodernismus 88, postprocessor 26, postgraduál 23,249 postkomunizmus 19, poststrukturalizmus 17, postscriptum 16, postmodernita 15, postdemokracie 14, postprodukce 14.

10 nejčastějších adjektiv: postmoderní 549, postgraduální 145, postindustriální 60, postnatální 18, post-bipolární 9, postmortální 6, postscriptový 3, postponovaný 3, posthumní 2, postkraniální 2.

2 slovesa: postdatovat 1, postponovat 1.


Prvek post- čeština přijala jako prefix; spojuje se tedy, i když ojediněle, také se základy slov domácích (post-Západ, post-léčba, post-bojovník, post-podoba, post-Československo), popř. silně zdomácnělých (post-folk, post-klasik). Nesamozřejmost prefixu vede někdy k psaní se spojovníkem.


SYN2010

1 lemma: post-něco 1.250

Nezohledněnými nálezy jsou především ty, kdy je prvek post- součástí cirkumfixů. V SYN2010 jsou doloženy tyto cirkumfixy:


post- -ovský: postsaddámovský, postpředsedovský, postdavisovský, postzemanovský

post- -ista: postkomunista, postmodernista, postimpresionista, postfašista

post- -istický: postkomunistický, postmodernistický, postimpresionistický, postmarxistický, postmaterialistický, postsurrealistický, postkapitalistický

post- -(t)ivní: postproduktivní, postoperativní, postreproduktivní

post- -ý: poststředověký

post- -ovka: posttarantinovka

post- -ský//-cký/-ký: postsovětský, poststalinský, postdoktorandský, postjugoslávský, postkomsomolský, postnáboženský

post- -ství: postpreziden[t]ství

post- -ický: posttraumatický, postapokalyptický, postkatastrofický, postvulkanický, postdemokratický, posthistorický, postbolševický, postromantický, postanalytický, posthypnotický, postklimakterický, postmonarchický

post- -ální: postgraduální, postindustriální, postkoloniální, postpubertální, postnatální, postkoitální, postmortální, postmateriální, postglaciální, postkonceptuální, postkraniální, postdoktorální (!), postfederální, postseriální, postliberální, postfeudální, posthepatální, post­orbitální, postemocionální, postprandiální,251 postduktální


Samostatná hesla mají tyto cirkumfixy: ► post- -ový, ► post- -ní.

PN, JŠ

249   Výraz postgraduál může být interpretován i jako výsledek odvození (krácení) adjektiva postgraduální.

250   Podle kontextu se jedná o okazionalismus.

251   Ve spojení postprandiální hypotenze ,poobědní pokles krevního tlaku‘.

Heslo 789/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018