O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 787/1097
Heslář
poly- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. polys ,četný, mnohý‘; nese význam ,vícenásobný, mnohý‘. Příklady lemmat: polyfunkční, polygon, polystyren, polytechnický, polymer, polyuretanový, polyester, polyfonie, polygamie, polynom, polysémie, polytrauma.

KN

Heslo 787/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018