O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 765/1097
Heslář
po- -í subst. 
 
 
 

Stavba: po- -(í), kde (í) reprezentuje soubor koncovek vzoru stavení.


Cirkumfixem po- -í, tj. předponou po- (předložkového původu) a koncovkou , se tvoří I. substantiva ze substantiv, resp. předložkových spojení po- + substantivum. Koncovka se připíná k základu, který dává výchozí substantivum. Součástí formantu jsou vedle prefixu a koncovky také obvyklé vokalické a konsonantické alternace: h > ž (břehpobřeží), k/c > č (řeka → poříčí; hranice → pohraničí), r > ř (hora → pohoří).


Cirkumfixem se tvoří především (1) názvy míst. Nejčastěji jde o názvy míst v krajině: pobřeží (← po(dél) břehu; ‚pruh pevniny podél mořského břehu‘), podobně pomezí, podolí (zast. a nář. výraz pro údolí), pohoří, pohraničí, polesí, poříčí; povodípomoří také s platností zeměpisných termínů. Substantivním základem mohou být vedle apelativ také pomístní jména (hydronyma, oronyma), především názvy řek: VltavaPovltaví, LabePolabí, podobně Podunají, Pobečví, Podyjí, Poodří, Poohří, Porýní, Posázaví, Povydří; ojediněle také moří (Baltské moře → Pobaltí) a pohoří (ŠumavaPošumaví, Beskydy → Pobeskydí). Místní význam mají také deriváty poprsí (místo na lidském těle) a poschodí (místo v domě).


Cirkumfixem je utvořeno také několik (2) názvů významově specifických: pondělí (den následující ← po neděli), potrubí (‚soustava trub‘, ← trouba/trubka), povětří (← vítr; ‚ovzduší, vzduch, vítr‘: jako ptáci v povětří; vyhodit most do povětří), pořadí (← řád; ‚sled podle určitého řádu‘).


(3) Synchronně zastřenou motivaci mají deriváty počasí (← čas; dnes ‚stav ovzduší‘, dříve také ‚vhodný čas, příležitost‘), pokolení (← koleno ve významu ‚rod, generace‘) a pohlaví (← hlava, stč. pohlavie ‚osoba, hlava‘).


II. Od adverbií jsou reafixací utvořeny (4) substantivní místní názvy pozadí (← vzadu), popředí (← vpředu), synchronně je možná i motivace příslušnými adjektivy (← přední/zadní část prostoru). Nejednoznačná je i fundace jména povzdálí (← arch. adv. vzdál / adj. vzdálený), užívaného ve výrazu zpovzdálí / zpovzdálí, popř. vpovzdálí / v povzdálí.


Výjimečně se cirkumfixem tvoří z adverbií (event. z předložkového spojení) (5) adverbia: časové adverbium pozítří (← zítra / po zítřku) a způsobová adverbia potají (← po taji / tajně) a pokradí (← kradmo; může však jít o nastavené slovo kradí nebo o napodobení výrazu potají).


SYN2010

Dotaz [(lemma="[Pp]o.*í") & (tag="N.*")] dává 967 lemmat, z toho relevantních 49.

Z frekvenčních pásem: 11 nad 1.000 dokladů, 24 nad 100 dokladů, 4 s frekvencí 1.


20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: pondělí (↖2) 8.614, počasí (↖3) 8.384, pobřeží (↖1) 5.379, pozadí (↖4) 4.382, pořadí (↖2) 4.010, pohlaví (↖3) 3.023, potrubí (↖2) 1.991, povodí (↖1) 1.504, pohoří (↖1) 1.455, poschodí (↖1) 1.186, popředí (↖4) 1.049, pohraničí (↖1) 777, pomezí (↖1) 590, povětří (↖2) 584, pokolení (↖3) 485, pozítří (↖5) 460, potají (↖5) 427, poprsí (↖1) 404, Poříčí (↖1) 365, Pobaltí (↖1) 292.


Řetězec po- -í nalezneme u řady substantiv, která nejsou utvořena příslušným cirkumfixem. Jsou to zejména (a) dějová jména utvořená od prefigovaných sloves s předponou po- (pobíhání, pozdravení) a s předponou pod- (podkládání, podmáčení); (b) jména utvořená cirkumfixem pod- -í (podhradí, podhoubí, podmáslí, Podkrkonoší).

JB

Heslo 765/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018