O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 826/1097
Heslář
před- -ský 
 
 
 

Stavba: před- -sk(ý)/-(s)k(ý), před- -ov-sk(ý), před- -en-/-ěn-sk(ý), před- -án-sk(ý), před- -in-sk(ý), před- -ín-sk(ý), kde (ý) reprezentuje koncovky vzoru mladý.


Cirkumfix patří mezi prostředky, jimiž se příslovečná určení (vyjádřená předložkovým pádem substantiva) transponují v adjektiva: před městempředměstský. Z předložky se stává prefix, volba sufixu zpravidla vychází z existujícího/nejběžnějšího vztahového adjektiva k fundujícímu substantivu: předměstský jako městský. Takto odvozená adjektiva nesou význam nacházející se časově nebo místně před tím, co označuje základový výraz. Adjektiva téhož významu se tvoří také pomocí ostatních cirkumfixů vykazujících prefix ► před-.


Většinou mohou být tato adjektiva interpretována také jako odvozená od adjektiv pomocí prefixu ► před-: městský předměstský. Některá mohou být interpretována také jako odvozená sufixem ► -ský od substantiva s příslušnou předponou: město předměstí předměstský.


SYN2010

Lemmat 151.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: předměstský 322, předmanželský 102, předkřesťanský 74, předhusitský 64, předolympijský 56, předkolumbovský 51, předmnichovský 40, předhistorický 31, předbělohorský 27, předislámský 20, předslovanský 18, předvědecký 14, předlitavský 12, předlékařský 10, předbuddhistický/předbudhistický 9, předlidský 9, předpolitický 8, předkonstantinovský 8, předvojenský 8, předfilozofický/předfilosofický 7.

PN

Heslo 826/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018