O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 821/1097
Heslář
před- -eň 
 
 
 

Cirkumfixem jsou utvořena substantiva předprseň (SYN: 148; základ synchronně nejasný), předhlubeň (23, karpatská předhlubeň, součást geologické pánve).


Nepřihlížíme k substantivu předstupeň ← stupeň.

RN

Heslo 821/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018