O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 819/1097
Heslář
před- -ální 
 
 
 

Stavba: před- -áln(í), kde (í) reprezentuje soubor koncovek vzoru jarní.


Cirkumfixem se transponuje předložkový pád substantiva v adjektivum: před pubertou  předpubertální. Z předložky se stává prefix, sufix je takový, jaký má vztahové adjektivum k základovému substantivu: předpubertální jako pubertální. Takto odvozená adjektiva nesou význam nacházející se časově nebo místně před tím, co označuje základové substantivum. Stejnou funkci mají i ostatní cirkumfixy vykazující prefix ► před-; srov. také ► pre-.


Většinou mohou být tato adjektiva interpretována také jako odvozená od adjektiv pomocí prefixu ► před-: před pubertoupředpubertální vs. pubertální předpubertální. Některá mohou být interpretována také jako odvozená od substantiva s příslušnou předponou: před pubertoupředpubertální vs. puberta předpuberta předpubertální.


Protože je možné sufix -ální pojímat i jako variantu sufixu ► -ní, můžeme i cirkumfix před- -ální pojímat jako variantu cikrumfixu ► před- -ní.


SYN2010

Všech 7 lemmat: předpubertální 16, předkoloniální 3, předkategoriální 1, předpatriarchální 1, předsexuální 1, předstrukturální 1, před-verbální 1.

PN

Heslo 819/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018