O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 834/1097
Heslář
přímo- 
 
 
 

První část domácích složených slov. Z čes. přímý; nese význam ,přímý, přímočarý, rovný, bezprostřední‘. Příklady lemmat: přímočarý, přímotop, přímorožec, přímočinný, přímoproudý, přímovstřikový, přímořezný, přímolistý, přímopásový, přímoobslužný.

KN

Heslo 834/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018