O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 548/1097
Heslář
mezi- -ský 
 
 
 

Stavba: mezi- -sk(ý) nebo mezi- -ck(ý) / mezi- -k(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.

Cirkumfix patří mezi prostředky, jimiž se příslovečná určení (vyjádřená předložkovým pádem substantiva) transponují v adjektiva: mezi mužimezimužský. Z předložky se stává prefix, volba sufixu zpravidla vychází z existujícího/nejběžnějšího vztahového adjektiva k fundujícímu substantivu: mezimužský jako mužský. Takto odvozená adjektiva nesou význam nacházející se (v konkrétním či přeneseném slova smyslu) mezi několika exempláři/druhy/částmi toho, co označuje základové substantivum.


Adjektiva téhož významu se tvoří také cirkumfixy ► mezi- -ní, ► mezi- -ný, ► mezi- -ový.


SYN2010

Všech 20 lemmat: mezilidský 525, meziměstský 102, mezigalaktický 25, mezináboženský 13, meziamerický 11, mezistranický 11, mezispojenecký 7, mezikorejský 6, mezikrajský 6, mezihorský 5, meziministerský 5, mezietnický 4, mezimužský 3, meziafgánský 1, mezialelický 1, mezikrystalický 1, mezioperátorský 1, meziskautský 1, meziumělecký 1, meziženský 1.

PN

Heslo 548/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018