O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 547/1097
Heslář
mezi- -ový 
 
 
 

Stavba: mezi- -ov(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


Cirkumfixem se transponuje předložkový pád substantiva v adjektivum: mezi oborymezioborový.


Cirkumfix vyjadřuje, že denotát řídícího substantiva (1) je lokalizován a) do prostoru, b) do časového úseku vymezeného denotátem základového substantiva: mezinápravový diferenciál ,diferenciál, který je (lokalizován) mezi nápravami‘, pod. mezipatrové chodby, meziobratlové ploténky; doba meziledová. Deriváty na mezi- -ový mohou dále (2) upřesňovat vztah obecně pojmenovaný abstraktním substantivem: mezioborová spoluprácespolupráce mezi obory; mezidruhové rozdílyrozdíly mezi druhy; meziklanové vztahy, mezižánrová netolerantnost.


SYN2010

Dotaz [lemma="mezi.*ový"] dává 40 lemmat.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: mezioborový (↖2) 93, mezidruhový (↖2) 49, meziledový (↖1) 36, meziodvětvový (↖2) 27, mezinápravový (↖1) 27, meziobratlový (↖1) 26, mezifázový (↖1) 21, mezilopatkový (↖1) 20, mezipředmětový (↖2) 18, mezitextový (↖2) 12, mezibytový (↖1) 12, meziprvkový (↖2) 11, mezimolekulový (↖2) 11, mezipodnikový (↖2) 9, mezipatrový (↖1) 5, mezikmenový (↖2) 5, meziskupinový (↖2) 4, mezikomorový (↖1) 4, mezirasový (↖2) 3, mezikrajový (↖2) 3.

VV

Heslo 547/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018