O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 541/1097
Heslář
metro- II 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. mētro- (← mētēr ,matka, děloha‘); nese význam ,vztahující se k děloze, matce, děložní, mateřský‘. Příklady lemmat: metropole (pův. ,mateřské město‘ vs. kolonie), metroplastika.

KN

Heslo 541/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018