O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 255/1097
Heslář
fero-/ferro-/ferri- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z lat. ferrum ,železo‘; nese význam ,železo, železnatý, týkající se železa‘. Varianty ferro-ferri- jsou spíše ojedinělé. Příklady lemmat: feromagnetický, fer(r)oslitina, feroelektrický, ferochrom, ferokyanid/ferrikyanid, ferostatický,  feroelastický, ferocementový, ferromateriál, ferosilikon, ferromagnet, ferrihemoglobin.

KN

Heslo 255/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018