O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 252/1097
Heslář
fagie-/fágie- 
 
 
 

Druhá část přejatých složených slov. Z řec. -fagiā (← fagein ,jíst, požírat‘); nese význam ,vyživování se tím / trávení toho, co je vyjádřeno první částí kompozita‘. Příklady lemmat: entomofagie, koprofagie, antropofagie, odynofagie, hematofágie, ichtyofágie, nekrofagie, autofágie, oofagie, amylofagie.

KN

Heslo 252/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018