O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 241/1097
Heslář
eu- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. eu ,dobrý, příznivý‘; nese význam ,dobře, správně, libě, blaze‘. Příklady lemmat: euforie, eutanazie, euforický, eufemismus, eucharistie, eukalyptus, eugenika, euforický, eukaryo(n)tní/eukaryotický, eurytmie, eulogie, eudaimonie, eumikrobie, eufonie.

KN

Heslo 241/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018