O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 149/1097
Heslář
data-/dato- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z lat. datum ,dané‘; nese význam ,týkající se dat, obsahující data‘. Příklady lemmat: databáze, databanka, databázový, dataprojektor, datadisk, datacentrum, dataset – řidčeji datosíťový, datovod.

KN

Heslo 149/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018