O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 796/1097
Heslář
-praxe 
 
 
 

Druhá část přejatých složených slov. Z řec. prāxis ,práce, výkon, praxe‘; nese význam ‚týkající se praxe‘. Příklady lemmat: chiropaxe, ortopraxe, thanatopraxe, superpraxe, post­praxe, psychopraxe, pseudopraxe, fotopraxe.

KO

Heslo 796/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018