O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 696/1097
Heslář
-ovatý 
 
 
 

Stavba: ovat(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


Sufixem se odvozují adjektiva od substantiv. Sufix vyjadřuje význam (1) mající, obsahující v hojné míře to, co označuje základové substantivum: pihovatý obličej, boulovatý svah, krupičkovatý povrch. U některých adjektiv lze identifikovat týž význam, ovšem bez kvantifikační složky: (2) mající, obsahující to, co označuje základové substantivum: jedovatá houba, dolíčkovatý úsměv. Sufix -ovatý dále vyjadřuje význam (3) připomínající to, co označuje základové substantivum: mourovatá kočka, rohovatá kůže. Některá adjektiva lze přiřadit k významu (1) i (3), srov. ledovatý chodník × ledovatý vzduch.


Lexikální význam některých adjektiv utvořených sufixem -ovatý je více či méně odlišný od slovotvorných významů (1), (2) a (3), např. vrchovatý ,naplněný až do vrchu‘ (vrchovatý talíř), nanicovatý ,nejsoucí k ničemu‘ (nanicovatý život).


Některá adjektiva utvořená sufixem -ovatý jsou synonymní s adjektivy na -ovitý: uhrovatý/uhrovitý, uzlovatý/uzlovitý, houbovatý/houbovitý. Volně ovšem oba sufixy zaměňovat nelze, srov.: *pihovitý, *jedovitý aj.


SYN2010

Dotaz [lemma=".*ovatý"] dává 29 lemmat, z toho 28 relevantních.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: jedovatý (↖2) 1.621, vrchovatý 171, pihovatý (↖1) 170, nanicovatý 89, mourovatý (↖3) 40, uhrovatý (↖1) 11, ledovatý (↖1/3) 11, smůlovatý (↖1) 9, boulovatý (↖1) 9, vodovatý (↖1) 6, uzlovatý (↖1/3) 6, dolíčkovatý (↖2) 5, věžovatý (↖1/3) 4, šmouhovatý (↖1) 1, větvičkovatý (↖3) 1, rýmovatý (↖1) 1, rohovatý (↖3) 1, pórovatý (↖1) 1, morovatý (↖1) 1, mechovatý (↖1) 1.

VV

Heslo 696/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018