O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 539/1097
Heslář
-metrie 
 
 
 

Druhá část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. -metriā (← metreō ,měřit‘, metron ,míra‘); nese význam ,měření/zkoumání‘. Příklady lemmat: geometrie, telemetrie, spektrometrie, ekonometrie, denzitometrie, dozimetrie, optometrie, audiometrie, ergometrie, psychometrie, kalorimetrie, stereometrie, planimetrie, gravimetrie, magnetometrie, jodometrie, sociometrie, lžimetrie.

KN

Heslo 539/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018