O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 535/1097
Heslář
-mer 
 
 
 

Druhá část přejatých složených slov. Z řec. meros ,díl, část‘; umělý stavební prvek názvosloví organické chemie; nese význam ,vztahující se k molekulám a jejich vazbám o vlastnostech vyjádřených první částí kompozita‘. Příklady lemmat: polymer, monomer, eleastomer, dimer, izomer, kopolymer, tetramer, plastomer, makromer, fluorpolymer.

KN

Heslo 535/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018