O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 523/1097
Heslář
-mat 
 
 
 

Druhá část přejatých i hybridních složených slov. Mechanicky zkráceno z čes. automat (← řec. automatos ,samočinný, ze sebe vycházející‘); nese význam ,automat, zařízení na přípravu/výdej, příp. pro snadné poskytování‘. Příklady lemmat: bankomat, tempomat, konvektomat, Technomat, kovomat, mlékomat, Delikomat, audiomat, fotomat, tankomat, pivomat, expanzomat, infomat, parkomat, alkomat, slevomat, filmomat.

KN

Heslo 523/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018