O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 509/1097
Heslář
-loň 
 
 
 

V materiálu korpusu SYN se substantivum křikloň (TSČ2; expresivní?) nevyskytlo. Substantiva s tímto zakončením, která se v korpusu objevila, mají pouze sufix ► -oň: opice outloň (94), rostlina bouloň (8), dále šmatloň (2, nešika), košiloň (2), zbrkloň (2), zgrbloň (1, šetřivec), škrdloň (1, lakomec), zdechloň (1), sadloň (1, tlouštík), soploň (1, kýchající člověk).


V materiálu korpusu SYN se kromě toho vyskytla feminina jabloň, mandloň, kdouloň, broskvomandloň a propria Miloň, Sedloň, Maloň, Sadloň, Běloň ad.

RN, JŠ

Heslo 509/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018