O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 260/1097
Heslář
-filie 
 
 
 

Druhá část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. -filiā ,náklonnost‘; nese význam ,sklon k milování toho, co je vyjádřeno první částí kompozita‘. Příklady lemmat: pedofilie, bibliofilie, zoofilie, hebefilie, gerontofilie, mysofilie ,záliba ve špíně‘, mobilofilie, brnofilie.

KN

Heslo 260/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018