O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 257/1097
Heslář
-fikace 
 
 
 

Druhá část přejatých i hybridních složených slov. Z lat. názvů dějů zakončených -ficātiō; nese význam ,dělání něčím/nějakým, činění takovým, přizpůsobování tomu, co je vyjádřeno první složkou kompozita‘; srov. ► -fikovat. Příklady lemmat: kvalifikace, identifikace, klasifikace, plynofikace, ratifikace, certifikace, modifikace, diverzifikace, elektrifikace, unifikace, bonifikace, glorifikace, denacifikace, stratifikace, rusifikace.

KN

Heslo 257/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018