O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 235/1097
Heslář
-ešina 
 
 
 

Substantivum stařešina (SYN: 1.085) napovídá funkci vytvářet pojmenování nositelů vlastnosti. Jediným dalším slovem je však femininum škvařešina (4), výraz pro vaječný pokrm podávaný zpravidla k snídani.


Většina doložených substantiv má sufix -ina: kožešina, ořešina. V nálezu byla i vlastní jména (Pešina, Ješina, Bešina) a jednovýskyty.

RN, JŠ

Heslo 235/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018