O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1063/1097
Heslář
-ýna 
 
 
 

Stavba: -ýn(a), kde (a) reprezentuje soubor koncovek vzoru žena. Odvozovací základy jsou přejaté, jednoduché.


Přípona slouží k adaptaci přejatých substantiv, popř. substantivizovaných adjektiv, a to jmen obecných i vlastních. Přípona obvykle nahrazuje jinou původní příponu. I pokud by byla připojována k bezpříponovému základu, neuvažujeme o přechylování z maskulin na ► -ýn, ale o paralelním tvoření: blondýna B/blondine, blonde; manekýna M/mannequin; kantýna Kantine, cantine; podobně Valentýna Valentina, Kristýna Kristina, R/rozmarýna, Justýna, Klementýna, Florentýna, Evelýna; u vlastních jmen o více či méně obvyklé pravopisné varianty. Analogickým projevem počešťování je i fonetizovaná nekodifikovaná varianta serpentýna.


Zejména ženská jména mívají v různém frekvenčním poměru také podobu ► -ina.


SYN2010

Dotaz [lemma=".*ýna"] dává 30 lemmat, z nichž platných lemmat je 12.

Z frekvenčních pásem: 1 lemma má nad 100 dokladů, 1 lemma má 1 doklad.

Všech 12 lemmat: blondýna 558, Kristýna 479 (Kristina 372), kantýna 271, Valentýna 127 (Valentina 100), rozmarýna 75, manekýna 54, Krystýna 8, Justýna 7 (Justina 539301), Evelýna 4, Klementýna 2 (Klementina 31302), Florentýna 2, serpentýna 1 (serpentina 209).

MV, JŠ

301   Z toho je 441 výskytů z Fuksova románu Vévodkyně a kuchařka a bohužel nechybí ani příměs dokladů jako Zvukový masakr kombinovaný s prozpěvováním Madonny a Justina Timberlaka – neboli špatně rozpoznané mužské jméno Justin.

302   Ve 27 případech jde však o chybně rozpoznaný tvar slova Klementinum; chyby lze očekávat i naopak.

Heslo 1063/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018