O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1062/1097
Heslář
-ýn 
 
 
 

Stavba: -ýn(0), kde (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru pán nebo hrad. Odvozovací základy jsou většinou přejaté, jednoduché.


Přípona slouží (1) adaptaci přejatých substantiv, popř. zpodstatnělých adjektiv, a to jmen obecných i vlastních. Přípona se k přejatému slovu buď prostě připojuje, nebo nahrazuje jinou, původní příponu: LondýnLondon; Valentýn Valentin; blondýn blond, blondin, Blonde; manekýn M/mannequin; baldachýn Baldachin, baldacchino, serpentýn serpentinit, palankýn palanquin, bernardýn sanbernardo, surýn ← siren (druh obojživelníka); podobně rozmarýn, harlekýn, terpentýn, organtýn, dyftýn, Augustýn, Celestýn, Severýn. Touž příponou je utvořen ojedinělý (2) zoologický termín perutýnperuť a fonetizovaný nekodifikovaný název (3) příslušníka řádu benediktýn.


SYN2010

Dotaz [lemma=".*ýn"] dává 80 lemmat, z nichž platných lemmat je 30. Z frekvenčních pásem: 1 lemma má nad 1.000 dokladů, 2 lemmata po 1 dokladu.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: Londýn (↖1) 8.391, Valentýn (↖1) 260, baldachýn (↖1) 259, rozmarýn (↖1) 199, blondýn (↖1) 118, bernardýn (↖1) 94, manekýn (↖1) 84, terpentýn (↖1) 72, harlekýn (↖1) 43, organtýn (↖1) 15, perutýn (↖2) 12, benediktýn (↖3) 11, fiftýn (↖1) 11, palankýn (↖1) 9, Nygrýn (↖1) 4, Augustýn (↖1) 3, Celestýn (↖1) 3, surýn (↖1) 1, dyftýn (↖1) 1, cukýn (↖1) 1.


Pouze etymologicky (pokud vůbec) lze příponu -ýn určit ve slovech typu mlýn, soltýn, Hostýn. Řetězec ýn se často objevuje v pospisovnělých zeměpisných jménech s původním německým komponentem -stein (Helfštýn, Pernštýn), k nimž někdy existuje i va­rianta se -štejn (Pernštejn). Jiného původu je řetězec ýn v zeměpisném názvu Týn. Mají ho i anglicismy grýn (vedle green) a fiftýn.

MV

Heslo 1062/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018