O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1065/1097
Heslář
-ýř 
 
 
 

Stavba: -ýř(0), kde (0) reprezentuje koncovky vzoru muž nebo stroj.


Sufix je v současné češtině téměř bez využití. O jeho minulosti viz ► -íř.


Za slova odvozená tímto sufixem ze I. substantiv můžeme považovat pojmenování (1) profesí: fortnýř, koštýř, baštýř, bradýř ,lazebník, holič‘ ← brada v pův. významu ,vousy na bradě rostoucí‘. Slovo bankýř je doloženo jako prvek idiolektu; jde patrně o expresivní ozvláštnění běžné podoby bankéř.


Do skupiny slov tvořených tímto sufixem je rovněž možné zařadit slova (2) měchýř ← měch a od II. sloves utvořená slova (3) puchýř ← puchnout koštýř (muž. neživ.) ← koštovat. Slovo koštýř se tedy užívá s obojí životností: srov. malovaný koštýř × kongres koštýřů.


S označením profesí souvisí i používání některých derivátů jako (4) příjmení (Baštýř, Šenkýř).


SYN2010

Dotaz [lemma=".*ýř"] dává 40 lemmat, po očištění 9.

Všech 9 lemmat: měchýř (↖2) 474, puchýř (↖3) 322, fortnýř (↖1) 50, koštýř (↖1/3) 18, baštýř (↖1) 16, Baštýř (↖4) 10, bradýř (↖1) 9, bankýř (↖1) 1, Koštýř (↖4) 1.


Řada slov zakončených na -ýř jsou přejímky slov z němčiny (krunýř, vikýř, trychtýř, arkýř, šenkýř, pranýř, kumštýř, haltýř, pachtýř, mordýř, centnýř). Mnohá přešla do češtiny se zakončením ► -éř (-néř) nebo ► -íř

JK, JŠ

Heslo 1065/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018