O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1094/1097
Heslář
zoo- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. zōon ,živý tvor, živočich‘; nese význam (1) ,týkající se, složený z něčeho živého, živočichů‘, (2) ,vztahující se k zoologické zahradě, zoo‘. Příklady lemmat: zoologický (1), zoopark (1), zoolog (1), zootechnik (1), zookoutek (1), zooplankton (1), zoomorfní (1), zoofil (1), zoovláček (2), zoospora (1), zoobus (2), zoopas (2), zoopsycholog (1).

KN

Heslo 1094/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018