O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1083/1097
Heslář
za- se 
 
 
 

Stavba: za- se.


Kombinací prefixu za- a reflexivního se se tvoří slovesa ze sloves (která jsou zřídka desubstantivní) s významem (1) ponořit se do činnosti označené základovým slovesem (zapovídat se, zakecat se, zamyslet se, zahledět se), lexikalizované jsou případy jako zabouchnout se, zařeknout se, zažrat se, zabejčit se, povahu okazionalismu má zaláskovat se.


Význam (2) vytvořit to, co označuje substantivum, z něhož je odvozeno základové sloveso, má zavděčit se. Pod tento význam by bylo možné zařadit i slovesa zakuklit se, zajizvit se; existuje sice kuklit se, jizvit se, ale tato slovesa mohla vzniknout až sekundárně deprefixací.


SYN2010

Dotaz [lemma="za.*" & lemma!="(zalarmovat)|(zatraktivnit)|(zautomatizovat)|(zanaly-
zovat)|(zaranžovat)|(zaktivizovat)|(zaktivovat)|(zaktualizovat)|(zadaptovat)|(zalka-
lizovat)|(zatraktivňovat)|(zabsolutizovat)|(zanimovat)|(zautorizovat)|(zarchivovat)|(zamortizovat)|(zamerikanizovat)|(zalgoritmizovat)|(zaktuálnit)|(zaktivn[iě]t)|(zadministrovávat)|(zabstraktňovat)|(zabstraktnět)|(zateizovat)|(zagitovat)|(zahrádkařit)|(zahradničit)|(zahálet)|(zaměstnat)|(zamanout)" & tag="V.*"] dává 1.813 lemmat, p-filtr <-11> [lc="(se)|(ses)"] dává 757 lemmat, z toho kolem 22 relevantních.

20 (22) lemmat s nejvyšším počtem dokladů: zabývat se (↖1) 11.473, zamyslet/zamyslit se (↖1) 3.128, zamilovat se (↖1) 2.666, zahledět se (↖1) 1.761, zaposlouchat se (↖1) 341, zasnít se (↖1) 275, začíst se (↖1) 201, zavděčit se (↖2) 218, zakousnout se (↖1) 561, zajíknout se (↖1) 193, zařeknout se (↖1) 101, zahloubat se (↖1) 93, zahryznout se (↖1) 87, zadumat se (↖1) 62, zapovídat se (↖1) 45, zakuklit se (↖2) 32, zažrat se (↖1) 29, zabouchnout se (↖1) 28, zakecat se (↖1) 16, zajizvit se (↖2) 7, zaláskovat se (↖1) 6, zabejčit se (↖1) 2.


Statistická zpráva vznikla ruční editací, s omezenou zárukou přesnosti dat.

KO

Heslo 1083/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018