O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1076/1097
Heslář
za- -é/za- -í 
 
 
 

Stavba: za- -é, pro hodnoty 3 a 1.000 za- -í.


Řadové číslovky zadruhé, zatřetí, začtvrté apod. (častěji psáno za druhé, za třetí, za čtvrté) vznikly nejspíše spřažením syntagmatu předložky za a zpodstatnělých adjektivních číslovek. Za odvozené formantem za- -é/-í lze tyto číslovky pokládat jednak proto, že vnímání jejich graficky rozdělených variant jako syntagmat je oslabené (předložka za se v takovém významu jinak neužívá; zpodstatnělá číslovka nemá substantivní denotát a nelze ji interpretovat jako výsledek elipsy), jednak s ohledem na existenci významově blízkých číslovek podruhé, poněkolikáté apod., kde již psaní dohromady převažuje. Do statistické části hesla jsou zahrnuty pouze varianty psané dohromady.


Cirkumfix za- -é se připojuje pouze k řadovým číslovkám tvrdého adjektivního typu (zadruhé, začtvrté). Na rozdíl od formantu po- -é se jím neodvozují číslovky neurčité, srov. poněkolikáté – *zaněkolikáté): Číslovka s hodnotou 1 (zaprvé) se tvoří od tvrdé číslovky prvý, nikoli od měkké číslovky první. Cirkumfixem za- -í jsou odvozeny pouze číslovky zatřetí, zatisící.


Číslovky odvozené cirkumfixem za- -é/-í od řadových číslovek typu n- uvádějí položku výčtu, která má v pořadí číslo n. Např.: Její plán byl jasný. Za prvé: najít si práci. Za druhé: usmířit se s rodiči. Za třetí: zamilovat se. Za čtvrté: najít si vlastní bydlení. Předpokladem užití číslovky je uvedení položek výčtu, které odpovídají korespondujícím číslovkám nižších hodnot v předchozím textu, samotné číslovky ovšem mohou být vynechány: Možná bych ji byl zabil. Ale předně, ona mi to neřekla. A zadruhé, neměl jsem revolver.


Za odvozené cirkumfixem lze pokládat rovněž příslovce zajisté ,jistě, určitě, doopravdy‘ a začasté ,často, mnohdy‘.


SYN2010

Dotaz [lemma="za.*é"] dává 89 lemmat, z toho 9 relevantních.

Všech 9 lemmat: zajisté 1.283, zaprvé 490, zadruhé 326, zatřetí 68, začasté 50, začtvrté 4, zapáté 1, zašesté 1, zasté 1.


Za utvořené cirkumfixem za- -é/-í nepokládáme spřežky zasvé, zazlé, které jsou složkou frazémů vzít za své / zasvé, mít někomu něco za zlé / zazlé.

VV

Heslo 1076/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018