O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1081/1097
Heslář
zá- -ka 
 
 
 

Tento cirkumfix máme ve slovech zákožka (← za kůží; SYN: 170) a záhumenka (s variantou záhumenek; ← za humny; 108). Sporná je jeho přítomnost ve slově zásněžka, které pravděpodobně vzniklo napodobením slova zábrana (proti sněhu; 399).


Nepřihlížíme k početným a frekventovaným slovům, která jsou utvořena sufixem ► -ka (zápalka, záchranka, závorka), ke slovům zátka (← zatknout ,zarazit‘), záruka (← zaručit se), zádíčka.

Heslo 1081/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018