O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1054/1097
Heslář
vz-/vze- 
 
 
 

Stavba: vz-, ve vokalizované podobě vze-.


Prefixem se odvozují slovesa od sloves. Základem některých odvozenin jsou slova, která v dnešní češtině samostatně neexistují: vzpomenout, vzniknout. U nečetných sloves se souhlásková skupina vz- zjednodušila na z-: zdvíhat, zpěčovat se.


Prefix vz(e)- vyjadřuje (1) směřování děje nahoru: vzletět, vzhlédnout, vztyčit, vzepřít (činku), (2) zvětšení rozměru předmětu zpravidla směrem vzhůru: vzrůst, vzkypět, vzdout se. Řadu derivátů (3) lze s pohybem vzhůru jen volně asociovat: vzplát, vzbudit, vzkřísit. Sem lze řadit i deriváty, které vyjadřují přechod ze stavu nežádoucího do stavu žádoucího (vzdělat), vzkvést, z podvědomí do vědomí (vzpomenout (si)).


Další slovesa s prefixem vz(e)- lze interpretovat ve smyslu směřování děje (4) k někomu/něčemu: vzkázat, vztáhnout, vzdát se (komu), (5) proti někomu/něčemu, kladení odporu: vzepřít (střechu trámem), vzpříčit, (6) od někoho/něčeho pryč: vzdát hrad nepříteli (zast.).

Význam směřování není zřetelný u sloves, která označují (7) přechod z neexistence do existence (vzniknout, vzejít), a u některých sloves dalších (vzdychnout, vzkřiknout).


SYN2010

Dotaz [(lemma="vz.*") & (tag="V.*")] dává 101 lemmat, z toho 64 relevantních. Z frekvenčních pásem: 13 lemmat má frekvenci nad 1.000 dokladů, 24 lemmat nad 100, 12 lemmat nad 10, 9 lem­mat po jednom dokladu.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: vzniknout (↖7) 20.209, vzpomenout (↖3) 10.186, vzdát (↖6) 6.690, vzbudit (↖3) 4.380, vzrůst (↖2) 3.567, vzhlédnout (↖1) 2.267, vzejít (↖7) 1.503, vznést (↖1) 1.395, vzkázat (↖4) 1.111, vztáhnout (↖4) 1.013, vztyčit (↖1) 880, vzlétnout (↖1) 733, vzepřít (↖5) 593, vzlykat 564, vzrušit (↖3) 517, vzplanout (↖3) 460, vzkřísit (↖3) 427, vzchopit se (↖3) 403, vzplát (↖3) 359, vzbouřit (↖3) 326.


Prefix vz(e)- je součástí celé řady sekundárních imperfektiv: vzpomínat, vzbuzovat. Slovesa odvozená prefixem vz(e)- jsou východiskem pro tvoření substantiv a adjektiv: vzdělání, vztyk, vztah, vzdálený.


Předpona vz(e)- vystupuje také jako součást několika cirkumfixů. Maximálně deseti neproblematickými lemmaty jsou v SYN2010 doloženy tyto cirkumfixy:


vz- -it / vze- -it: relevantní jsou lemmata vzdálit, vzpřímit, vzmužit;

vz- -u / vze- -u: je jím tvořeno adverbium vzhůru;

vz- -a / vze- -a: doloženo je adverbium vzpříma;

vz- se: doložena jsou lemmata vzpamatovat se, vzchopit se, vzmoci se.

VV

Heslo 1054/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018