O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1051/1097
Heslář
vy- se 
 
 
 

Stavba: vy- se, kde se je obligatorní reflexivum.


Současným připojením prefixu ► vy- a reflexiva ► se se vytvářejí slovesa ze sloves: skotačitvyskotačit se, spinkatvyspinkat se, jezditvyjezdit se.


Slovesa vydovádět se, vyřádit se, vyskotačit se, vyblbnout se, vyskákat se, vykecat se, vypovídat se, vyplakat se, vybrečet se, vyzuřit se vyjadřují (většinou či velmi často) vykonání děje základového slovesa ve velké/dostatečné míře či (1) do sytosti. Volněji lze k této skupině přiřadit i slovesa vydýchat se, vyspat se, vyspinkat se, vychrápat se, a to právě na základě společného sémantického rysu ,dostatečné míry‘ děje či stavu; jinak poslední čtveřice znamená spíše znovunabytí sil, zatímco výše uvedená slovesa vyjadřují (zhruba řečeno) zbavení se nějakého přetlaku. U čtveřice vyležet se, vylhat se, vymluvit se, vypsat se je možné hovořit o významu (2) dostat se z něčeho „dějem“ fundujícího slovesa: Vyležel se z nachlazení, Vypsal se z traumat. V tomto významu bývají užívána i některá slovesa uvedená u významu (1): Vykecal se ze svých problémů, Vypovídejte se z toho, Vyspal se z kocoviny.


O současném připojení vy-se lze uvažovat i u sloves vykakat se, vykadit se, vykálet se, vyčůrat se, vymočit se, vysmrkat se, vyzvracet se, vyblít se, označujících (3) tělesné vylučování, třebaže existují i nereflexivní podoby jako vykakat, vyčůrat, vysmrkat. Dvojice typu čůratvyčůrat se totiž v něčem připomínají tzv. nepravé vidové dvojice: vyčůrej seještě nečůrej podobně jako udělej toještě to nedělej.


Slovesa vyjezdit se, vyhrát se, vypsat se, vypracovat se znamenají (4) zdokonalit se v něčem: Půjčoval synovi často auto, aby se vyjezdil; Vypsal se v dobrého fejetonistu. Zdokonalení či dobré úrovně je většinou dosaženo častým vykonáváním děje základového slovesa.


Nejvíce korpusových dokladů má sloveso vyznat se (Vyzná se v tom), to však nezakládá početnější sémantickou skupinu. Za zmínku stojí ještě trojice stejnovýznamových sloves vykašlat se, vybodnout se, vyprdnout se na něco.


Totéž sloveso může mít podle kontextu různé významy: Jedna z forem, jak se vypořádat s traumatem únosu, je vypsat se z toho × Je talent daný, nebo se může člověk prostě vypsat a psaní naučit?


SYN2010

Dotaz ([word=“[Vv]y.+“ & tag=“V.+“] [lemma=“být“]? [word=“ses?“ & tag=“P.+“]) | ([word=“ses?“ & tag=“P.+“] [tag!=“[JZV].+“]* [word=“vy.+“ & tag=“V.+“]) within <s id=“.*“/> dává 570 lemmat, z toho je 41 relevantních.

Z frekvenčních pásem: 3 lemmata nad 100 dokladů, 13 nad 10 dokladů, 11 lemmat s jedním dokladem.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: vyznat se 327, vyspat se (↖1/2) 188, vykašlat se 186, vysmrkat se (↖3) 63, vypracovat se (↖4) 62, vymluvit se (↖1/2) 52, vysrat se (↖3) 43, vyřádit se (↖1) 27, vyzvracet se (↖3) 25, vymočit se (↖3) 24, vyplakat se (↖1/2) 19, vypsat se (↖2/4) 18, vypovídat se (↖1/2) 16, vybodnout se 14, vyhrát se (↖4) 13, vydýchat se (↖1) 10, vybít se (↖1) 8, vydovádět se (↖1) 5, vybouřit se (↖1) 5, vyprdnout se 4.


Velmi početná skupina nerelevantních dokladů sestává především z reflexivizovaných sloves s předponou vy-: vyděsit se, vyprostit se, vydělit se; dále z předponových odvozenin od reflexiv: vyřítit se, vysmát se, vyplazit se; také ze sekundárních imperfektiv od zvratných sloves: vybavovat se, vynořovat se, vypařovat se.

LV

Heslo 1051/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018