O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1046/1097
Heslář
vše-/všeho- 
 
 
 

První část domácích složených slov. Z čes. zájmena vše, všechen; nese význam ,všechen, veškerý, absolutní, úplně, zcela, souhrnně‘. Příklady lemmat: všeobecný, všestranný, všemožný, všemocný, všesportovní, všelidový, všetečný, všemohoucí, všesokolský, vševěd, všehochuť, všeuměl, všelidský, všehomír, všežravec, všehoschopný, všeříkající, všeslovanský, všeználek, všenárodní, všekaz.

KN

Heslo 1046/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018