O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1012/1097
Heslář
ultra- 
 
 
 

Stavba: ultra-.


Stavební prvek přejatých slov. Významy se odvíjejí od lat. příslovce/předložky ultrā ,dále, za, nad‘. Význam je (1) překračující rozsah/míru/limit; vykazující extrémní míru vlastnosti (ultramoderní, ultraortodoxní). Za přejatá pokládáme i adjektiva adaptovaná českými sufixy ► -ní, ► -(c)ký. K významu (1) patří i obecný, sebepochvalný význam (1a), který byl využit pro dávnou značku firmy Ultraphon.

 

Některá slova s tímto prefixem vznikla na základě zapomenutých reálií nebo slov (už) neužívaných, takže (2) význam se obtížně vyrozumívá. Ultramontánní názory apod. odpovídaly konzervativismu vatikánských kruhů a z hlediska modernizující se Evropy ve 2. pol. 19. století odpovídaly něčemu, co je ultrā montēs, tj. za Alpami čili na Apeninském poloostrově. V tomto slově je navíc obtížněji srozumitelný i základ, protože adjektivum montánní se užívá ve významu ,hornický‘. Ultramarín z lat. ultrāmarīnus je modrá barva pojmenovaná podle toho, že se dovážela ze zámoří.


Motivačně nezřetelné jsou i některé deriváty terminologické povahy, jako např. ultrafiltrace – filtrace skrze polopropustnou (semipermeabilní) membránu působením vyššího tlaku, než je pouhý tlak tekutiny, ultracentrifugace – metoda, při níž se dělí molekuly působením gravitačních sil větších, než jsou síly difuzní, ultrametamorfóza – nejvyšší stupeň přeměny hornin v zemském nitru, ultradur – polybutylentereftalát (obchodní název), ultrabazický magmatit – magmatit obsahující méně než 45 % SiO2.


Prefixem ultra- byla vytvořena i slova od českých základů (ultrazvuk) nebo od jiných slov neklasického původu (ultralight, ultrazoom, ultraslim, psáno též se spojovníkem: ultra-short, ultra-sexy, ultra-chic). Někdy je motivace patrná až z kolokace, např. ultrapřenosný – lehký, a tedy snadno přenosný notebook/laptop.


Jako samostatné slovo se ultra vyskytuje ve spojení non plus ultra, kde jeho význam ,nadto‘ odpovídá významu (1). Terminologickou (2) povahu má substantivum Ultra – kryptonym, kterým britská tajná služba za 2. světové války označila práci na dešifrování zpráv z německého šifrovacího stroje Enigma. Substantivní povahu má i označení ,ultra-fanatických‘ sportovních fanoušků ultras (z angl. substantiva v plurálu).


SYN2010

Dotaz [lemma="ultra.*"] dává 214 lemmat, z toho 162 relevantních. Číslo 214 totiž představuje nikoli lemmata, ale zahrnuje i tvary, které nebyly rozpoznány automatickou morfologickou analýzou.

Z celkem 51 lemmat substantiv je 9 přejatých a 42 hybridních (odvozených z domácích základů).

Z celkem 111 lemmat adjektiv je 13 přejatých a 98 hybridních (odvozených z domácích základů).

10 nejčastějších přejatých substantiv: ultras (↖2) 26, ultramarín (↖2) 12, ultrazoom (↖1) 10, Ultraphon 9 (přihlédnuto ke slovům začínajícím U-), ultracentrifugace (↖2) 6, ultracentrifuga (↖2) 5, ultrasonografie (↖1) 4, ultrafiltrace (↖2) 4, ultrastruktura (↖1) 1, ultrametamorfóza (↖2) 1.

10 nejčastějších přejatých adjektiv: ultralight (↖1) 61, ultramontánní (↖2) 4, ultrabazický (↖2) 4, ultraviolet (↖1) 1, ultrasupercool (↖1) 1, ultrastretch (↖1) 1, ultrasexy (↖1) 1, ultramini (↖1) 1, ultradur (↖2) 1, ultra-slim (↖1) 1.

10 nejčastějších hybridních substantiv: ultrazvuk (↖1) 305, ultrapravice (↖1) 27, ultrakonzervativec (↖1) 16, ultrapravičák (↖1) 15, ultranacionalista (↖1) 15, ultramaratonec (↖1) 8, ultramaraton (↖1) 8, ultralevice (↖1) 4, ultranásilí (↖1) 3, ultrastalinista (↖1) 1.

10 nejčastějších hybridních adjektiv: ultrafialový (↖1) 355, ultrazvukový (↖1) 334, ultralehký (↖1) 115, ultrapravicový (↖1) 92, ultramoderní (↖1) 47, ultraortodoxní (↖1) 46, ultrakonzervativní (↖1) 32, ultratenký (↖1) 24, ultrakatolický (↖1) 20, ultrapřenosný (↖2) 15.


Do statistik jsme zařadili jak lemmata rozpoznaná automatickou morfologickou analýzou, tak ta, která jí rozpoznána nebyla (mají značku X.* a lemmatem je tvar sám). Nezapočítali jsme překlepy a adverbia (ultrapravicově, ultramarínově, ultrakonzervativně), neboť ta jsou tvořena paradigmaticky od adjektiv.

KO

Heslo 1012/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018