O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1003/1097
Heslář
u- -tý 
 
 
 

Stavba: u- -t(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


Tento cirkumfix slouží vzácně k vytváření jakostních adjektiv. Ta svým morfémovým složením napodobují zpřídavnělé t-ové příčestí předponových sloves, a už proto je mnohdy obtížné určit jejich základové slovo. Významem těchto adjektiv je (1) vrcho­vatá míra příslušné vlastnosti jako důsledek činnosti: kdo je dokonale horký/zahřátý, je uhřátý.

Za základ lze pokládat většinou sloveso, přičemž někdy jde o analogii (uťápnutý291, utlápnutý podle ušlápnutý).


Jak už bylo naznačeno výše, v některých případech lze uvažovat o dvojí fundaci: horký/hřát → uhřátý, ve hře zůstává i odpovídající předponové sloveso uhřát se → uhřátý, stát/ustát → ustátý. Z tohoto hlediska může být výběr lemmat uvedený níže ve statistikách pokládán za subjektivní.


SYN2010

Dotaz [lemma="u.*tý" & tag="A.*"] dává 72 lemmat, z toho 4 relevantní.

Všechna 4 lemmata: uťápnutý 6, ustátý 3, uhřátý 2, utlápnutý 1.


Za slova tvořená příslušným cirkumfixem nepokládáme všechna lemmata s počátečním u a koncovým . Vyřadili jsme adjektiva tvořená z t-ových příčestí sloves s prefixem ► u- (např.: ukrytý, užitý, ušitý, upjatý, upnutý, ubitý, umletý ...) a další adjektiva s náhodnou shodou počátečního u (např.: určitý, uhelnatý, ušatý, uhrovitý, uzlovitý ...).

KO

291   Všimněme si synonymní varianty uťáplý (cirkumfix u- -lý).

Heslo 1003/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018