O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1000/1097
Heslář
u- -it 
 
 
 

Stavba: u- -(n)(i)(t), kde (n) mají některé deriváty, (i) reprezentuje podoby kmenotvorného sufixu, (t) reprezentuje soubor slovesných zakončení; obojí odpovídá vzoru ­prosí. Tímto cirkumfixem se odvozují slovesa ze základů většinou adjektivních, méně často substantivních, výjimečně adverbiálních, a to českých, jednoduchých.


I. Slovesa tvořená od adjektiv mají obecný význam (1) učinit nějakým, způsobit, aby se něco následně stalo nějakým: umožnit, uskutečnit, uvolnit, uplatnit, upřesnit, usnadnit, upevnit, uveřejnit, ulehčit, upozornit, uzdravit. K poslednímu příkladu sice existuje bezpředponová varianta, ale u- nemůžeme považovat za zdokonavující, protože sloveso zdravit se významově zásadně vzdálilo.


II. Slovesa tvořená od substantiv mají obecný význam (2) učinit něco něčím, umístit něco někam, způsobit něco: uvědomit (si), unožit, upažit, umístit, ustájit, uzemnit, usmrtit, usměrnit, uskladnit, utábořit (se), uzákonit.


III. Z adverbia jsou odvozena slovesa unáhlit náhle, urychlit rychle s obecným významem (3) učinit něco nějak, popř. aby něco proběhlo nějak.


SYN2010

Dotaz [lemma="u.*it"] dává 257 lemmat, z toho je 55 relevantních. Z nich má jedno frekvenci nad 10 tis. dokladů, 3 po jednom výskytu.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: uvědomit (si) (↖2) 15.344, umožnit (↖1) 9.191, uskutečnit (↖1) 8.688, upozornit (↖1) 8.366, umístit (↖2) 7.387, uvolnit (↖1) 5.782, upravit (↖1) 4.633, uklidnit (↖1) 4.260, uplatnit (↖1) 3.723, upřesnit (↖1) 2.694, usnadnit (↖1) 1.450, upevnit (↖1) 1.259, uzdravit (↖1) 947, uveřejnit (↖1) 905, ulehčit (↖1) 727, usmrtit (↖2) 626, ustálit (↖1) 487, ujasnit (↖1) 485, ubezpečit (↖1) 362, umocnit (↖1) 346.


O cirkumfixaci se nejedná ve slovech typu učinit, ukončit, ušetřit, v nichž má prefix u- zdokonavující funkci. Zcela náhodně je podobná skupina přítomna ve slovech typu učit, udit, kde u- je součástí kořene slova; stejně se lze v dnešní češtině dívat i na ulevit, unavit.

MV

Heslo 1000/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018