O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 990/1097
Heslář
tupo- 
 
 
 

První část domácích i hybridních složených slov. Z čes. tupý; nese význam ,tupý, neostrý, slabý, lhostejný, hloupý‘. Příklady lemmat: tuponosý, tupozrakost, tupohlavý, tupolistý, tupoúhlý, tupoploutvý, tupovize, tupolebý, tuporohý, tupostřelec, tupokracie, tupomyslný, tupovtip, tupočichý.

KN

Heslo 990/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018