O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 983/1091
Heslář
truchlo- 
 
 
 

První část domácích i hybridních složených slov. Z čes. truchlivý (← truchlit ,pociťovat smutek, zármutek (nad úmrtím)‘); nese význam ,truchlivý, smutný, zarmoucený, bolestný‘. Příklady lemmat: truchlohra, truchlozpěv, truchlofraška, truchloteskný, truchlo-žertovný, truchlopověst, truchlosměšný, truchlokomický, truchlokvas, truchlorouška, truchlopěvec.

KN

Heslo 983/1091
Poslední aktualizace obsahu webu:   30 1 2017