O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 960/1097
Heslář
technicko- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z čes. technický (← technika ← řec. technē ,dovednost‘); nese význam ,vztahující se k technice, pracovnímu postupu, přístrojům, strojnímu vybavení‘. Příklady lemmat: technicko-hospodářský/technicko-
­hospodářský, technicko-ekonomický/technickoekonomický, technicko-provozní/technicko-­provozní, technicko-taktický/technickotaktický, technicko-právní/technickoprávní, tech-­nickoinženýrský, technicko-analytický, technicko-užitný/technickoužitný, technicko-řemeslný/technickořemeslný.

KN

Heslo 960/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018